Условия за участие в „Едноседмичен детокс“

  1. Този документ съдържа Общи условия за посетители и потребители на „Едноседмичен детокс“, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛ.
  2. „Едноседмичен детокс“, наричен по-долу ДЕТОКС се провежда от Healthy Life Academy – Делчо Добрев, наричан по-долу ИЗТОЧНИК.
  3. Участието в ДЕТОКСА е свободно – безплатно.
  4. ДЕТОКСА се състои от очистителни процедури, хранителен режим, медитативна практика и лекционни материали.
  5. ДЕТОКСА е профилактична процедура, с основна задача – прочистване и временно разтоварване на стомашно-чревният тракт. Процедурата не е методика за лекуване на заболявания.
  6. Всички материали и процедури давани от ИЗТОЧНИКА са с информативна цел.
  7. ИЗТОЧНИКА не носи отговорност за резултатите и промените както на физическо, така и на психо-емоционално ниво от прилаганите материали и практики от ПОТРЕБИТЕЛЯ, дадени от ИЗТОЧНИКА по време на ДЕТОКСА.
  8. Отговорността за резултатите и промените при ПОТРЕБИТЕЛЯ, както на физическо, така и на психо-емоционално ниво в резултат от прилаганите материали и практики, дадени от ИЗТОЧНИКА, е изцяло върху ПОТРЕБИТЕЛЯ.