№19: Полова система – чистене

№19: Полова система – чистене

Половата система, независимо от това, че директно не се отнася към органите на отделителната система, може да има значителен принос за извеждането на замърсявания от тялото, особено при жените. Половата система има две особености. Тя не е пряко свързана с...
№18: Дихателна система

№18: Дихателна система

Последната голяма отделителна система – това е дихателната система. Дихателната система – това е втората резервна отделителна система, първата резервна отделителна система е кожата. Дихателната система извежда всичките ненужни газове в процеса на газовия обмен. От...