№17: Кожа

№17: Кожа

Когато кожата работи като отделителна система, тя може да е много силна отделителна система. Кожата е първата резервна отделителна система в тялото. Храносмилателната система – това е първата, основна отделителна система. Бъбреците са втората основна отделителна...
№16: Бъбреци, вода и воден режим

№16: Бъбреци, вода и воден режим

В тялото на човека, има две отделителни системи които работят винаги – храносмилателната система и бъбреците. Като цяло, с бъбреците трудности възникват относително рядко, по сравнение с храносмилателната система и червата. Основната задача на бъбреците е, да...