Месец 10. 7-и Октомври 2015.

Месец 10. 7-и Октомври 2015.

Отдавна не съм пускал репорти. Независимо от прекъсванията през август и септември поради почивки по морето, все пак има напредък, макар и не особено голям. Ето и състоянието към днешен момент(като прехвърлих снимката от телефона в компютъра чак тогава видях че е...