№3: Месо и месна промишленост

№3: Месо и месна промишленост

Месото – това е вечната тема, която се обсъжда вече от много столетия, а може и хилядолетия. Добре ли е да се яде, не е ли добре? На този въпрос всеки ще си отговори сам и ще си реши за себе си дали е добре или не. Ние ще разгледаме няколко момента свързани с...
№2: Химическата и синтетическата храна

№2: Химическата и синтетическата храна

Започваме нашата екскурзия по храните и тяхното влияние върху тялото на човека. Първо ще разгледаме най-силно замърсяващата тялото категория. Нека още един път погледнем пирамидата на замърсяването. Хората за много болести и недъзи обвиняват месото. Месото в историята...
№1: Съществува ли здравословно хранене?

№1: Съществува ли здравословно хранене?

Тази статия е първа и въвеждаща на цяла серия от статии за здравословното хранене. Тъй като само в две-три страници текст е невъзможно да се даде пълна представа за здравословното хранене, реших да направя цяла серия от взаимосвързани статии с обучаваща цел. В...